Kontakta oss

Kontakt med föreningen

Styrelsen består av följande personer. Du kan ta kontakt med någon av oss. Vi hjälper gärna till med att svara på frågor om allt som rör Möbius syndrom och vår förening och dessutom förmedla bra kontakter, allt sammans så gott vi förmår.

Möbius Syndromföreningen i Sverige Postgironummer: 120 35 45 – 7

Bankgironummer: 5151-5666

Ordförande Dan Wikström
Bergmyntegränd 28
165 76 Hässelby
08 – 89 54 06 hem
070 – 661 22 49 mobil
E-post: 08.895406@telia.com
Kassör Rangela Fredsjö
Fabriksgatan 31
412 51 Göteborg
031 – 47 15 70 hem
E-post: Rangela.Fredsjo@gmail.com
Sekreterare Cecilia Sundberg
Brynäsgatan 35A
803 84  Gävle
026 – 12 88 72 hem
073 – 312 43 63 mobil
E-post: cillyvanilly@hotmail.com
Ledamot Anette Book
Knutsborg 2B
245 45 Staffanstorp
046 – 25 28 93 hem
E-post: anette.book@hotmail.se
Ledamot Joy Wennerholm
Sunnanväg 217
222 70 Lund
073 – 076 59 23 mobil
E-post: joy.wennerholm@comhem.se
Suppleant Kalle Johansson
Pionvägen 26B
19147 Sollentuna
076 – 2553202 mobil
E-post: karltorbjornj@gmail.com
Suppleant Rasmus Diswall
Rosengatan 3 B
413 10  Göteborg
031 – 24 04 53 hem
E-post: r_diswall@hotmail.com
Webbansvarig Peter Ekstam
E-post: peter@barbapappa.net