Kontakta oss

Kontakt med föreningen

Styrelsen består av följande personer. Du kan ta kontakt med någon av oss. Vi hjälper gärna till med att svara på frågor om allt som rör Möbius syndrom och vår förening och dessutom förmedla bra kontakter, allt sammans så gott vi förmår.

Möbius Syndromföreningen i Sverige Postgironummer: 120 35 45 – 7

Bankgironummer: 5151-5666

Ordförande Anette Book
Knutsborg 2B
245 45 Staffanstorp
076 – 846 57 49 mobil
E-post: anette.book@hotmail.se
Kassör Torbjörn Johansson
Pionvägen 26B
141 47 Sollentuna
070 – 492 87 98 mobil
E-post: torbjorn.johansson58@gmail.com
Sekreterare Cecilia Sundberg
Brynäsgatan 35A
803 84  Gävle
026 – 12 88 72 hem
073 – 312 43 63 mobil
E-post: cillyvanilly@hotmail.com
Ledamot Rasmus Diswall
Rosengatan 3 B
413 10  Göteborg
031 – 24 04 53 hem
E-post: r_diswall@hotmail.com
Ledamot Karin Jonsson
Umeå-Brattby 140
911 92 Vännäs
070 – 201 96 71 mobil
E-post: karinannaemma@gmail.com
Suppleant Kalle Johansson
Pionvägen 26B
191 47 Sollentuna
076 – 2553202 mobil
E-post: karltorbjornj@gmail.com
Suppleant Joy Wennerholm
Sunnanväg 217
222 70 Lund
073 – 076 59 23 mobil
E-post: joy.wennerholm@comhem.se
Webbansvarig Torbjörn Johansson
E-post: torbjorn@tjft.se