Möbius syndrom – vad är det?

De viktigaste kännetecknen vid Möbius syndrom är:

  • En medfödd försvagning eller förlamning av vissa ansiktsmuskler. Ansiktsförlamningen nedsätter mimiken, alltså ansiktsuttrycket som är en viktig del av kroppsspråket. Ofta påverkas även artikulationen, d.v.s. uttalet av språkljud.
  • Försvagning eller förlamning av ögats utåtförande muskel. Den som har Möbius syndrom kan därför inte röra ena ögat eller båda ögonen åt sidorna. En skelning uppstår, men synskärpan påverkas inte. Ibland är det även svårt att blinka och att sluta ögat.

Andra funktionsstörningar som kan förekomma är funktionsstörningar i svalg och tunga, skelettmissbildningar – vanligast är s.k. klubbfot (klumpfot) och sammanväxta tår, trångt för tänderna och ökad risk för karies, utvecklingsstörning och autism/autismliknande tillstånd.

Det finns således en stor variation bland dem som har Möbius syndrom – både vad gäller symtom och svårighetsgrader i kontakten med andra. Missförstånd uppstår lätt p.g.a. uttryckslöst ansikte och otydligt tal.

Vilka symtom tyder på att man har Möbius syndrom?

Svårigheter att sluta läpparna, suga och svälja samt att blinka/blunda, bristande symmetri i ansiktet, nedsatt ansiktsmimik och oförmåga att röra ögat åt sidan är symtom som tyder på Möbius syndrom.

Andra tecken är hand- och fotavvikelser.

Nästan alla med Möbius syndrom har problem med artikulationen p.g.a. förlamningen/försvagningen av ansiktsmuskulaturen.

Vad är orsaken?

Syndromet uppstår oftast sporadiskt. Någon ärftlig orsak har inte påvisats.

Hur många har Möbius syndrom?

Möbius Syndrom är mycket ovanligt. Man känner till ca 50 personer i Sverige som har Möbius syndrom.

Detaljerad fakta om Möbius syndrom finns på följande webbplatser eller dokument.

Om Möbius syndrom – Socialstyrelsens kunskapsdatabas för små och mindre kända handikapp

Möbius syndrom – tal, språk och kommunikation. Informationshäfte till föräldrar utgiven av Mun-H-Center. Kan just nu endast beställas direkt från Mun-H-Center via MHC-basen, där även annan information om Möbius syndrom finns.

Mer om syndromet och närliggande information finns också på vår länksida.