Länkar och lästips

Svenska organisationer med information om eller anknytning till Möbius syndrom

FaceConnection – ett nätverk och en mötesplats för unga vuxna med ansiktsförändringar. Vänder sig till unga vuxna i hela Norden.

Mun-H-Center – nationellt orofacialt kunskapscenter (mun- och munhåle problematik) och resurscenter för orofaciala hjälpmedel.

Små och mindre kända handikappgrupper – Socialstyrelsens kunskapsdatabas om små och mindre kända handikappgrupper. Utförliga beskrivningar av många ovanliga handikapp och diagnoser och möjliga behandlingar

SmågruppsCentrum – ett nationellt informationscentrum för ovanliga sjukdomar och syndrom, som också producerar informationstexter och svarar på frågor som rör dessa ovanliga diagnoser.

Sällsynta diagnoser – en paraplyorganisation för stöd- och patientföreningar för sällsynta, små och mindre kända handikapp.

Ågrenska – en kursgård och kompetenscenter som bedriver verksamhet för barn och ungdomar med olika funktionshinder, samt deras familjer och andra i deras omgivning.

 

Utländska Möbius-organisationer

Här finns länkar till många nationella Möbiusföreningar i andra länder. Här finns även länkar till andra internatonella organisationer.

au    Moebius Syndrome Foundation, Australien

 

da    Foreningen for Möbius Syndrom i Danmark

 

fr    Association Syndrome Moebius France, Frankrike

 

it    L’Associazione Italiana Sindrome di Moebius, Italien

 

nl    Moebius Syndroom Stichting, Nederländerna

 

no    Norsk forening for Möbius’ syndrom, Norge

 

es    Fundacion Sindrome de Moebius, Spanien

 

de    Moebius Syndrom Deutschland e.V. Tyskland

 

us    Moebius Syndrome Foundation, USA

 

euro    Eurordis – en europeisk sammanslutning av patientföreningar och andra organisationer som verkar för människor med ovanliga eller sällsynta diagnoser.

 

Lästips

About Face av Jonathan Cole. Det är en amerikansk bok som handlar om ansiktet och olika problem och behandlingar. Boken är på engelska.