Svenska organisationer med information om eller anknytning till Möbius syndrom

Mun-H-Center – nationellt orofacialt kunskapscenter (mun- och munhåle problematik) och resurscenter för orofaciala hjälpmedel.

Sällsynta diagnoser – en paraplyorganisation för stöd- och patientföreningar för sällsynta, små och mindre kända handikapp.

Ågrenska – en kursgård och kompetenscenter som bedriver verksamhet för barn och ungdomar med olika funktionshinder, samt deras familjer och andra i deras omgivning.

 

Utländska Möbius-organisationer

Här finns länkar till många nationella Möbiusföreningar i andra länder. Här finns även länkar till andra internatonella organisationer.

Moebius Syndrome Foundation, Australien

Foreningen for Möbius Syndrom i Danmark

Association Syndrome Moebius France, Frankrike

L’Associazione Italiana Sindrome di Moebius, Italien

Moebius Syndroom Stichting, Nederländerna

Norsk forening for Möbius’ syndrom, Norge

Fundacion Sindrome de Moebius, Spanien

Moebius Syndrome Foundation, USA

Eurordis – en europeisk sammanslutning av patientföreningar och andra organisationer som verkar för människor med ovanliga eller sällsynta diagnoser.

Lästips

About Face av Jonathan Cole. Det är en amerikansk bok som handlar om ansiktet och olika problem och behandlingar. Boken är på engelska.