Kontakt med föreningen
Styrelsen består av följande personer. Vi hjälper gärna till med att svara på frågor om allt som rör Möbius syndrom och vår förening och dessutom förmedla bra kontakter, allt sammans så gott vi förmår.

Kontakt: mobius.syndrom@gmail.com

Möbius Syndromföreningen i Sverige
Postgironummer: 120 35 45 – 7
Bankgironummer: 5151-5666

Ordförande
Hanna Zetterholm
Samuel Permans gata 30 A
831 40 Östersund
073-061 75 89

Kassör
Torbjörn Johansson
Pionvägen 26B
141 47 Sollentuna
070-492 87 98

Sekreterare
Karin Jonsson
Umeå-Brattby 140
911 92 Vännäs
070-201 96 71

Ledamot
Rasmus Diswall
Rosengatan 3 B
413 10 Göteborg
031-24 04 53

Ledamot
Kalle Johansson
Pionvägen 26B
191 47 Sollentuna
076 – 2553202 mobil

Suppleant
Lotta Nordström
073-640 14 14

Övriga funktionärer
Maarit Helle Revisor
Robin Warldén Revisorsuppleant
Maria Melin Valberedningen
Frans Eriksson Valberedningen

Webbansvarig
Robin Warldén
E-post: robin@rowform.se